CK Kancelarie Radców Prawnych Ewa Cabła Justyna Kwiecińska-Tamioła

97-200 Tomaszów Mazowiecki, B.Głowackiego 1 lok. 15

794 224... 194więcej

Twoja lokalizacja

zmień lokalizację

   

 • Street View
 • Mapa

Oferta

 OFERTA DLA PRZEDSIĘBIORCÓW I OSÓB FIZYCZNYCH

1. OFERTA DLA PRZEDSIĘBIORCÓW
Celem Kancelarii jest zapewnienie przedsiębiorcom minimalizacji ryzyka prawnego związanego z prowadzoną działalnością, poprzez profesjonalną pomoc prawną i przejęcie przez radcę prawnego obowiązku monitorowania zmian w prawie oraz zarządzania informacją prawną. Powyższe umożliwić ma klientom Kancelarii- przedsiębiorcom, skupienie uwagi na innych, ważnych z punktu widzenia funkcjonowania i rozwoju przedsiębiorstwa, aspektach zarządzania.

Zakres świadczonej pomocy prawnej obejmuje:

Prawo cywilne i ubezpieczeń:

 • dochodzenie roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, kar umownych;
 • dochodzenie roszczeń o naprawienie szkody z tytułu czynów niedozwolonych;
 • dochodzenie roszczeń z tytułu umów ubezpieczeń m.in. AC, ubezpieczeń majątkowych itp.;
 • dochodzenie roszczeń z tytułu rękojmi i gwarancji;
 • prowadzenie procesu windykacja roszczeń zarówno na etapie przedsądowym, sądowym jak i egzekucyjnym;
 • prowadzenie postępowań o uznanie czynności za bezskuteczną wobec wierzycieli dłużnika;
 • prowadzenie spraw dotyczących nieruchomości w tym aktualizacji opłaty z tytułu użytkowania wieczystego;

Prawo pracy :

 • doradztwo prawne i prowadzenie spraw związanych m.in. z roszczeniami pracowników z tytułu rozwiązania umowy o pracę, wypadków przy pracy, zapłaty wynagrodzenia;
 • przygotowywanie umów o pracę, umów o zakazie konkurencji, kontraktów menedżerskich.

Prawo handlowe:

 • pomoc przy czynnościach związanych z tworzeniem i likwidacją spółek handlowych;
 • prowadzenie postępowań przeciwko obecnym i byłym członkom zarządu o naprawienie szkody wyrządzonej spółce lub jej wierzycielom;
 • reprezentacja na zgromadzeniach wspólników/walnych zgromadzeniach akcjonariuszy.

Prawo administracyjne:

 • sporządzanie wniosków i odwołań od wydanych przez organy administracji decyzji;
 • sporządzanie skarg do sądów administracyjnych;
 • reprezentacja przed organami administracji.

Ponadto Kancelaria oferuje:

 • zastępstwo procesowe przed sądami powszechnymi i administracyjnymi wszystkich instancji;
 • udział w mediacjach i negocjacjach;
 • prowadzenie przedsądowych negocjacji z dłużnikami.

W jaki sposób Kancelaria świadczy swe usługi?

Pomoc prawna świadczona jest przez Kancelarię, w zależności od potrzeb i oczekiwań klienta:

 • jako stała obsługa prawna;
 • lub w ramach umowy na prowadzenie konkretnych spraw;
 • albo jako jednorazowa porada prawna.

Dbając o wygodę i czas klienta, usługa wykonywana może być:

 • w siedzibie Przedsiębiorcy;
 • lokalu Kancelarii;
 • lub gdy pozwala na to rodzaj i stan sprawy, także za pośrednictwem poczty e-mail.

Wszelka dokumentacja związana z prowadzoną sprawą, na życzenie klienta, jest odbierana przez radcę prawnego z siedziby przedsiębiorcy i po dokonanej analizie tam zwracana.

Wysokość wynagrodzenia, ustalana jest w drodze negocjacji i może przybrać formę wynagrodzenia ryczałtowego, określonego w umowie stałą stawką miesięczną albo może być ustalona doraźnie biorąc pod uwagę stopień trudności przedstawionego problemu oraz nakładu pracy Kancelarii.

Podstawę rozliczenia spraw procesowych stanowi Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 r. w sprawie opłat za czynności radców prawnych oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów pomocy prawnej udzielonej przez radcę prawnego ustanowionego z urzędu (Dz. U. z dnia 3 października 2002 r. z późn. zm).

2. OFERTA DLA OSÓB FIZYCZNYCH

Kancelaria świadczy pomoc prawną na rzecz osób fizycznych w zakresie :

 1. odszkodowań m.in.
  1. z tytułu wyrządzenia szkody w mieniu;
  2. uszkodzenia ciała lub wywołania rozstroju zdrowia;
  3. śmierci osoby bliskiej;
  4. błędów lekarskich;
  5. wypadków komunikacyjnych;
  6. niewykonania lub niewłaściwego wykonania umowy, w tym roszczeń z tytułu gwarancji i rękojmi.
 2. prawa rodzinnego, w tym postępowań:
  1. rozwodowych i separacyjnych;
  2. o alimenty;
  3. o ustanowienie rozdzielności majątkowej małżeńskiej oraz podział majątku dorobkowego;
  4. o ustalenie i zaprzeczenie ojcostwa;
  5. o ustalenie kontaktów z dzieckiem;
  6. dotyczących kwestii władzy rodzicielskiej i miejsca zamieszkania dziecka.
 3. prawa spadkowego w zakresie:
  1. stwierdzenia nabycia spadku;
  2. działu spadku;
  3. zachowku;
  4. unieważnienia testamentu, lub stwierdzenia jego ważności;
  5. uznania osoby za niegodną dziedziczenia;
  6. wydziedziczenia.
 4. prawa rzeczowego w zakresie:
  1. zniesienie współwłasności;
  2. stwierdzenie zasiedzenia;
  3. odszkodowanie z tytułu bezumownego korzystania z rzeczy;
  4. eksmisję z zajmowanego lokalu, lub nieruchomości;
  5. wstąpienia w stosunek najmu lokalu mieszkalnego.
 5. prawa pracy i ubezpieczeń społecznych w tym postępowań o:
  1. roszczenia z tytułu niezgodnego z prawem rozwiązania umowy o pracę;
  2. odszkodowania z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych;
  3. dochodzenie należności ze stosunku pracy;
  4. dochodzenie roszczeń związanych z niezdolnością do pracy- renty, emerytury.

Ceny pomocy prawnej ustalane są każdorazowo z klientem i zależą od rodzaju usługi i stopnia skomplikowania sprawy.

W przypadku spraw związanych z windykacją roszczeń, działem spadku lub zniesieniem współwłasności obowiązują stawki minimalne wskazane w Rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 r, w sprawie opłat za czynności radców prawnych oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów pomocy prawnej udzielonej przez radcę prawnego ustanowionego z urzędu – które w zależności od wartości przedmiotu sprawy wynoszą netto:

 • do 500 zł - 60 zł;
 • powyżej 500 zł do 1.500 zł - 180 zł;
 • powyżej 1.500 zł do 5.000 zł - 600 zł;
 • powyżej 5.000 zł do 10.000 zł - 1.200 zł;
 • powyżej 10.000 zł do 50.000 zł - 2.400 zł;
 • powyżej 50.000 zł do 200.000 zł - 3.600 zł;
 • powyżej 200.000 zł - 7.200 zł.

2

 

Kontakt

97-200 Tomaszów Mazowiecki,
B.Głowackiego 1 lok. 15

794 224... 194więcej

Wyślij wiadomość

Proszę podać treść wiadomości

Błędnie wypełniony adres

Nieprawidłowy telefon

  kod bezpieczeństwa

Twoja wiadomość została wysłana.

Wystąpił bład podczas wysyłania wiadomości. Spróbuj ponownie później.

Ok


Godziny otwarcia: zamknięte

 • Pn
 • Wt
 • Śr
 • Czw
 • Pt
 • So
 • Nd